PRIĖMIMO SĄLYGOS

 • Naujų mokinių priėmimas vyksta kasmet balandžio ir gegužės mėnesiais.
 • 2019-ais metais priimami berniukai ir mergaitės, gimę 2008 - 2010 metais.
 • Pretendentai, prieš pateikiant dokumentus, privalo atlikti 5 pažintinius vizitus ir asmeniškai susipažinti su būsimųjų užsiėmimų specifika. Po vizitų, pareiškus norą mokytis, reikės pasirašyti Mokymo sutartį bei pateikti šiuos dokumentus:
 1. tėvų (globėjų) prašymą;
 2. gimimo liudijimą (kopiją);
 3. fotonuotraukas, 3 vnt. (3 x 4 cm).
 • Dėl priėmimo kreiptis tiesiogiai arba telefonu į artimiausios eskadrilės vadovą (žr. Struktūra ir Kontaktai).

Pastaba: naujų mokinių priėmimas Ignalinos ir Kauno eskadrilėse 2019-aisiais metais nevykdomas.

 

MOKYMOSI SĄLYGOS

 • Užsiėmimai vyksta po pamokų, savaitgaliais ir atostogų metu (kiekviena eskadrilė dirba pagal individualų patvirtintą tvarkaraštį).
 • Skrydžių praktika ir kita aviacinė veikla užima 95 % , teorija 5 % užsiėmimų laiko.
 • Skraidoma mokykliniais orlaiviais – specialiais bemotoriais sklandytuvais, skirtais vaikams mokyti.
 • Skraidoma apibrėžtoje teritorijoje (500 x 50 m), maksimalus skrydžio aukštis 5 m.
 • Visą programą jaunieji pilotai išeina iki 15 metų amžiaus.