1. LR Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos reorganizavimo.

 

PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS LIETUVOS BRONIAUS OŠKINIO VAIKŲ AVIACIJOS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS IR BŪSIMĄ REORGANIZAVIMĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 414 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklą“ (toliau – Nutarimas) bei 1995 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 (Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30) 14 straipsnio 7 dalimi, informuojame, kad Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla, įm. k. 191016481, buveinės adresas Birutės g. 2, LT-57178 Kėdainiai (duomenys apie reorganizuojamą įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) (toliau – Mokykla), nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. bus reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant Mokyklą, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie biudžetinės įstaigos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, įm. k. 302848387, buveinės adresas Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius (duomenys apie reorganizavime dalyvaujančią įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) (toliau – Centras), kuriam pereis visos reorganizuojamos įstaigos teisės ir pareigos.

Su reorganizuojamos biudžetinės įstaigos „Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla“ praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Mokyklos internetiniame puslapyje: http://www.vaikuaviacija.lt/index.php/finansiniai-dokumentai.

Su reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos „Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras“ praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Centro internetiniuose puslapiuose: https://www.lmnsc.lt/veiklos_ataskaita/ ir https://www.lmnsc.lt/archyvas-3bypv/.

 

PRIDEDAMA:

Reorganizavimo sąlygų aprašas